Pedagógiai asszisztens – Pedagógiai munkatárs

Pedagógiai asszisztens – Pedagógiai munkatárs

Programkövetelmény azonosító száma: 01194002
A képzés időtartama: 6 hónap (900 óra)
Tanfolyam díja: 165.000 Forint
Részletfizetés: lehetséges

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: –
Egészségügyi alkalmassági követelmény: –
Szakmai gyakorlat területe és időtartama: –

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • nevelési/oktatási feladatokat értelmezni

 • együttműködni más szakemberekkel

 • szociális problémák felismerésére

 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére

 • differenciált bánásmód alkalmazására

 • konfliktusok felismerésére és megoldásra

 • adekvát kommunikációra

 • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére

 • rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére

 • ügyeleti feladatok ellátására

 • pontos, következetes munkára

 • módszeres munkavégzésre

 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára

 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

 • pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni

 • a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

 • köznyelvi és szakmai szöveget írni

 • információk gyűjtésére

 • önművelésre

Tananyagegységek

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek: Összesen: 300 óra


Családpedagógiai alapismeretek: Összesen: 250 óra


Szabadidőpedagógia: Összesen: 200 óra


Gondozás és egészségnevelés: Összesen: 150 óra


Kommunikáció és viselkedéskultúra.: Összesen: 100 óra

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.
 • A záróvizsgán a „Megfelelt” minősítés megszerzése.

A záróvizsga:

 • A képzés záróvizsgával zárul.
 • A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.
 • A záró vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze.
 • A záró feladaton megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
  • Megfelelt: a záró feladaton elért legalább 51%-os teljesítmény.
  • Nem felelt meg: a záró feladaton elért 50% vagy az alatti teljesítmény.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

 • TANÚSÍTVÁNY
  (2013. évi LXXVII. törvény 13/B. §; 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1))
KÉPESÍTŐ VIZSGA - KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

Egyéb feltételek:  40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása a képző részére

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz szakmai képzéseinkre itt!

OKJ képzésre jelentkezés(régi)

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

 

Induló szakmai képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat