Zöldség- és gyümölcstermesztő

Zöldség- és gyümölcstermesztő

Programkövetelmény azonosító száma: 08114003
A képzés időtartama: 4 hónap (320 óra)
Tanfolyam díja: 165.000 Forint
Részletfizetés: lehetséges

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség*
*A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány
Szakmai előképzettség: –
Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges**
**A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről alapján.
Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A zöldség- és gyümölcstermesztő zöldségnövényeket szaporít, ültet, zöldség palántát nevel, előállítja a gyümölcstermő növények szaporítóanyagát, telepíti azokat. Az ágazaton belül biztos faj- és fajtaismerettel rendelkezik. Termesztőberendezéseket, ültetvényeket létesít, tart fent, fejleszt. Öntözőrendszert telepít, üzemeltet. Különös hangsúlyt fektet a gyümölcstermő növények metszésére, koronaformák kialakítására és fenntartására. Tápanyag gazdálkodási és növényvédelmi tevékenységet folytat. Az agrotechnikai- és növényvédelmi munkákhoz használható gépeket, eszközöket, berendezéseket működteti és karbantartja. Megtervezi a termesztés munkafolyamatait, koordinálja azok elvégzését. A termesztett növényt jól ismeri, a növényfejlődési, és termesztési folyamatokat komplexen átlátja, minőségi terméket állít elő. Nyitott a fajtahasználat, termesztési lehetőségek, termesztőberendezések, öntözőrendszerek, termesztés során alkalmazandó eszközök, gépek esetében elérhető új ismeretek és eredmények iránt. Pontos, jól átlátható tervet, dokumentációt készít. Ismeri a szakmai szoftverek használatát. Önálló vállalkozást alapít és működtet. Betartja a munka- és balesetvédelemre vonatkozó szabályokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • Szaporítóanyagot állít elő, palántát nevel.
 • Talajelőkészítést végez.
 • Tápanyag gazdálkodási és növényvédelmi feladatokat lát el.
 • Növényápolási munkát végez.
 • Termesztőberendezést üzemeltet, karbantart.
 • Öntözőrendszert telepít, üzemeltet.
 • Termesztés során alkalmazott eszközöket használja, karbantartja.
 • Termesztéstechnológiai tervet készit.
 • A termesztéstechnológia munkafolyamatait elvégzi.
 • Betakarítást, tárolást és áruvá készítést végez, irányít.
 • Betartja a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat.
 • Önálló vállalkozást alapít, működtet.
 • Számítógépes alkalmazásokat, internetet, elektronikus kommunikációt használ.
 • Szaporító anyagot állít elő, gyümölcsöst telepít.
 • Gyümölcsöst fenntart, fejleszt.
 • Öntözőrendszert telepít, üzemeltet.
 • Fitotechnikai munkát végez.
 • Tápanyag gazdálkodási és növényvédelmi tevékenységet folytat,
 • Az agrotechnikai és növényvédelmi munkákhoz használható gépeket, eszközöket, berendezéseket működteti és karbantartja.
 • Agrometeorológiai előrejelzésekre alapozva tervezi meg a termesztési munkafolyamatokat, készíti elő a gyümölcstermő növények fagyvédelmét.
 • A termesztéstechnológia munkafolyamatait elvégzi.
 • Betakarítást, tárolást és áruvá készítést végez, irányít.
 • Termesztéstechnológiai tervet készít.
Tananyagegységek

Zöldségnövények termesztése: Összesen: 160 óra


Gyümölcstermő növények termesztése: Összesen: 160 óra

 

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • A hiányzás mértéke nem lpte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek
 • A képzés záróvizsgával zárul. 
 • A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.
 • A képzést záró feladat: a résztvevő által készített „Zöldség- és gyümölcstermesztő portfólió” bemutatása és értékelése
  (A portfólió a tanulási eredmények és dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, amelyek a tanulási folyamat során keletkeznek.)
 • A záró feladaton megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek
  • Megfelelt: a záró feladaton elért legalább 51%-os teljesítmény
  • Nem felelt meg: a záró feladaton elért 50% vagy az alatti teljesítmény.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY (2013. évi LXXVII. törvény13/B. §; 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1))

KÉPESÍTŐ VIZSGA - KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz szakmai képzéseinkre itt!

OKJ képzésre jelentkezés(régi)

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

 

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat