Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

OKJ 54 841 11

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E-001722/2018/A008
A képzés időtartama: 9 hónap
Tanfolyam díja: 185.000 Forint
Vizsgadíj: 60.000 Forint

A vizsgadíj a komplex vizsga időpontja előtt 45 nappal fizetendő!

Részletfizetés: lehetséges

Tervezett indulási időpontok, helyszínek
PILIS MOSONMAGYARÓVÁR SZEGHALOM
2020. OKTÓBER 10.
2020. NOVEMBER 14.
2020. DECEMBER 12.

 

A programba való bekapcsolódás feltételei
 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban összehangolni, megtervezni és megszervezni az áru továbbítását a legoptimálisabb módon, a vezetői döntéseknek és iránymutatásoknak megfelelően.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • termék vagy szolgáltatás rendelése, beszerzése, értékesítése lebonyolításában feladatokat ellátni,
 • tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban,
 • kezelni a reklamációs eseteket,
 • elvégezni a raktár adminisztrációjával és vezetésével kapcsolatos teendőket,
 • belföldi és nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos tevékenységet végezni,
 • fuvarozási, szállítmányozási és szállítmánybiztosítási szerződéseket előkészíteni,
 • árukárok kivizsgálásában, kárügyek intézésében közreműködni,
 • fuvar- és szállítmányozói okmányokat kiállítani, ellenőrizni,
 • kapcsolatot tartani hatóságokkal, szervezetekkel, partnerekkel, ügyfelekkel,
 • döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet,
 • a munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket, valamint ügyviteli szoftvereket kezelni,
 • különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával,
 • használni a munkájához szükséges internetes felületeket,
 • idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban, és
 • megérteni és alkalmazni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket.
Tervezett képzési idő
 • Elméleti órák száma: 576 tanóra (60%)
 • Gyakorlati órák száma: 384 tanóra (40%)
 • Összes óraszám: 960 tanóra (100%)
Tananyagegységek

10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek: Elmélet: 34 óra | Gyakorlat: 26 óra | Összesen: 60 óra


10034-16 Logisztikai ügyintéző feladatai: Elmélet:44 óra | Gyakorlat: 46 óra | Összesen: 90 óra


10501-16 Szállítmányozási ügyintézői feladatok: Elmélet: 128 óra | Gyakorlat: 82 óra | Összesen: 210 óra


10496-16 Közlekedés-szállítási alapok: Elmélet: 67 óra | Gyakorlat: 73 óra | Összesen: 140 óra


11786-16 Raktárvezető feladatai: Elmélet: 168 óra | Gyakorlat: 106 óra | Összesen: 274 óra


10036-16 A raktáros feladatai: Elmélet: 40 óra | Gyakorlat: 41 óra | Összesen: 81 óra


10070-12 Munkahelyi kommunikáció: Elmélet: 20 óra | Gyakorlat: 10 óra | Összesen: 30 óra


11498-12 Foglalkoztatás I.: Elmélet: 60 óra | Gyakorlat: – óra | Összesen: 60 óra


11499-12 Foglalkoztatás II.: Elmélet: 15 óra | Gyakorlat: – óra | Összesen: 15 óra

 

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • Sikeres modulzáró vizsgák.
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.

A modulzáró vizsga

Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga, kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket. (Megengedett hiányzás 20%);
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek;
 • Modulzáró vizsgák sikeres, legalább 51%-os teljesítése;

Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ bizonyítvány kerül kiadásra.

Komplex szakmai vizsgatevékenység és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A) A vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek.

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó megtervezi egy adott szállítmányozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult módszerek alapján meghatározza a fuvardíjat, gazdaságossági számításokat végez, idegen nyelvű okmányokat tölt ki, és kiegészítő logisztikai feladatokat ismertet. A megoldáshoz használhat internetes felületeket, díjszabásokat, elektronikus okmányokat.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó a „Közlekedés-szállítási alapok” követelménymodul témaköreiből összeállított feladatokat old meg, teljesítési határidőt, dinamikus mozgást, önköltséget számol. Az útvonaltervezéshez, az úthasználati díj kiszámításához, az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző és az e-freight rendszer alkalmazásához használhatja a szükséges internetes felületeket.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó egy raktározási esettanulmány alapján elemzi az adott raktár áruátvételi, tárolási, komissiózási rendszerét, azok jellemzőit, a kapcsolódó árukezelési szabályokat, az árumozgások dokumentumainak tartalmi követelményeit. A feladatok megoldásához alkalmazhat raktárkezelő és ügyviteli szoftvereket.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

 • Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása.
 • Készletelemzési feladatok ABC analízis, illetve a készletmozgások figyelembevételével.
 • Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével.
 • Rendelésütemezési feladatok. Lean elvek megjelenítése a folyamatokban.
 • Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP). Logisztikai döntések költségeinek értékelése.
 • Beszállítóminősítési, -értékelési rendszer szempontjai.
 • Minőség a logisztikában.
 • Közlekedési hálózatok, európai és belföldi főútvonalak.
 • Határátkelőhelyek, folyami és tengeri kikötők.
 • Külkereskedelmi ügylettípusok – export, import, reexport, bérmunka.
 • Közösségi és külkereskedelem.
 • Fizetési módok, eszközök.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

 • A logisztikai rendszer felépítése.
 • Lean elvek érvényesítése.
 • A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei.
 • A kiszolgálási színvonal és mérése.
 • A disztribúciós csatornák sajátosságai.
 • A rendelésfeldolgozás folyamata.
 • A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok.
 • A termelésirányítás rendszere.
 • A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei.
 • Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei.
 • Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja.
 • Szavatosság, jótállás és termékfelelősség.
 • Makrologisztika, optimális árutovábbítási mód meghatározása.
 • Szállítmányozás fogalma, szerepe az áruforgalom lebonyolításában.
 • Nemzetközi fuvarozási egyezmények.
 • Szállítmányozási, fuvarozási szerződések.
 • Szállítmányozói és fuvarozói felelősség.
 • Szállítmányozói és fuvarozói okmányok, bizonylatok.
 • Az egyes fuvarozási alágazatok jellemzői, eszközrendszerük, infrastruktúrájuk.
 • Szállítmánybiztosítás, kárügyintézés.
 • Aktuális INCOTERMS szokványok.
 • Gazdasági integrációk.
 • Kereskedelempolitikai irányzatok, eszközök.
 • Árfolyampolitika.
 • Kereskedelmi szerződés.
 • Külkereskedelmi ügyletek.
 • Vámismeretek, vámeljárások.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc, amelyből a felkészülési idő 25 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás menedzsment

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

 • A raktározás szerepe az ellátási láncban.
 • A raktártechnológia összetevői.
 • Automatikus áruazonosítás és árukövetés.
 • Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői.
 • Tárolási módok és alkalmazási feltételeik.
 • Raktári anyagmozgatási feladatok és eszközeik.
 • A komissiózás folyamata és eszközrendszere.
 • A raktározás során használt mérőeszközök.
 • Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai és kezelésük.
 • A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei.
 • A lean menedzsment eszközrendszere.
 • Minőségbiztosítási szabványok.
 • A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményei.
 • A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai.
 • Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai.
 • A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának szabályozása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, amelyből a felkészülési idő 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

 • A logisztikai lánc raktártípusai.
 • Raktári folyamatmodulok.
 • A raktártechnológia fogalma, összetevői.
 • A raktárirányítás informatikai rendszere.
 • Tárolási módok és jellemzőik.
 • FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek.
 • Az áruátvétel módszerei és szabályai.
 • A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai.
 • Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai.
 • Raktári anyagmozgató berendezések működtetése.
 • Mérőeszközök alkalmazásának szabályai.
 • A komissiózás folyamata és eszközrendszere.
 • Áruazonosító rendszerek értelmezése.
 • A veszélyes áru kezelése, tárolása.
 • Élelmiszerek kezelése, tárolása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, amelyből a felkészülési idő 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz OKJ képzéseinkre itt!

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Rakács Judit:

06 70 632 6982