Raktáros

OKJ 31 341 04

Raktáros

Raktáros

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E-001722/2018/A008
A képzés időtartama: 3 hónap
Tanfolyam díja: 100.000 Forint
Vizsgadíj: 60.000 Forint

A vizsgadíj a komplex vizsga időpontja előtt 45 nappal fizetendő!

Részletfizetés: lehetséges

Tervezett indulási időpontok, helyszínek
PILIS MOSONMAGYARÓVÁR SZEGHALOM
2020. OKTÓBER 10. 2020. OKTÓBER 10.
2020. NOVEMBER 14. 2020. NOVEMBER 14.
2020. DECEMBER 12. 2020. DECEMBER 12.

 

A programba való bekapcsolódás feltételei
 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség (A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány)
 • Bementeti kompetenciák: Iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
 • Egészségügyi alkalmasság: szükséges
  A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről alapján.
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

raktáros feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása. Ennek során a raktárba beérkező áruk átvételétől a kiszállítások előkészítéséig az alábbiakban részletezett tevékenységeket kell ellátnia.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • A raktárba érkező áruk fogadásával, átvételével kapcsolatos feladatok elvégzésére
 • Az áru be- és kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatokat elvégezni
 • Kezelni a raktározás dokumentumait
 • Ellenőrizni a tárolóhelyek és tárolóeszközök műszaki állapotát
 • Ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét
 • Kezelni a raktárirányítás eszközeit
 • Előkészíteni és elvégezni az áru összeállítást
 • Előkészíteni az árukiszállítást
 • Alkalmazni a speciális áruk (veszélyes áru, élelmiszer) kezelési, tárolási szabályait
Tervezett képzési idő
 • Elméleti órák száma: 84 tanóra (60%)
 • Gyakorlati órák száma: 196 tanóra (40%)
 • Összes óraszám: 280 tanóra (100%)
Tananyagegységek

10036-16 A raktáros feladatai: Elmélet: 64 óra | Gyakorlat: 186 óra | Összesen: 250 óra


10070-12 Munkahelyi kommunikáció: Elmélet: 20 óra | Gyakorlat: 10 óra | Összesen: 30 óra

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • Sikeres modulzáró vizsgák.
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.

A modulzáró vizsga

Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga, kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele
 • Sikeres modulzáró vizsgák letétele (minősítése megfelelt, 51% – 100% között megfelelt)
 • Érvényes egészségügyi alkalmassági igazolás
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket. (Megengedett hiányzás 20%)
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.

Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Raktáros OKJ bizonyítvány kerül kiadásra.

Komplex szakmai vizsgatevékenység és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Raktározási feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése:

Raktározással kapcsolatos dokumentumok kitöltése, áruátvételi folyamatok elvégezése, tárolási mód kiválasztása, tárolási hely kijelölése, betárolás elvégzése, megrendelések alapján komissiózási lista elkészítése, a komissiózási lista alapján árukiszedés elvégezése, kiszedett áru előkészítése kiszállításra, leltárterv készítése, leltározás főbb dokumentumainak összeállítása, munkabiztonsági és veszélyes áruk kezelésére vonatkozó alapvető jelölések értelmezése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a következő modul szakmai ismeretei alapján kerül összeállításra:

 • A logisztikai lánc raktártípusai
 • Raktári folyamatmodulok,
 • A raktár-technológia fogalma, összetevői
 • A raktárirányítás informatikai rendszere
 • Tárolási módok és jellemzőik
 • FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek
 • Az áruátvétel módszerei és szabályai
 • A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai
 • Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai
 • Raktári anyagmozgató berendezések működtetése
 • Mérőeszközök alkalmazásának szabályai
 • A komissiózás folyamata és eszközrendszere
 • Áruazonosító rendszerek értelmezése
 • A veszélyes áru kezelése, tárolása
 • Élelmiszerek kezelése, tárolása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz OKJ képzéseinkre itt!

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Rakács Judit:

06 70 632 6982

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat