Raktárvezető

Raktárvezető

Programkövetelmény azonosító száma:04164015
A képzés időtartama: 4 hónap (160 óra)
Tanfolyam díja: 120.000 Forint
Részletfizetés: lehetséges

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: szükséges
OKJ részszakképesítés: Raktáros (Logisztikai technikus 5 1041 15 06)
OKJ szakképesítés: Raktáros (31 341 04)
Egészségügyi alkalmassági követelmény:

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: egybefüggő 1 éves raktárosi gyakorlat

A programba való bekapcsolódás feltételei
 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: Raktáros (Logisztikai technikus 5 1041 15 06 rész-szakképesítése),
  Raktáros OKJ 31 341 04
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama:egybefüggő 1 éves raktárosi gyakorlat
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A raktárvezető termelő vállalatok alapanyag, félkész áru, készáru raktárak, kereskedelmi elosztó raktárak, valamint logisztikai szolgáltató vállalatok által működtetett raktárak munkafolyamatait szervezi, irányítja, ellenőrzi a különböző jogszabályok és szabványok előírásainak érvényesítésével, valamint a raktár ellátási láncban elfoglalt helyéből következő követelményeknek való megfeleléssel.
Mivel a fenti raktártípusok az ellátási lánc más-más szakaszában működnek a tevékenységi körök általánosságban minden raktártípusnál megegyeznek, de a tevékenység terjedelmében különbség van, amelyek a konkrét munkaköri leírásokban jelenhetnek meg, mint például:  mennyiségi és minőségi áruátvétel, expediálás, áruelőkészítés, árumozgatás, dokumentálás.
A raktárvezető csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel. Folyamatosan képezi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken az új megoldásokat. Idegen nyelvű szakmai anyagokat olvas alapszinten, törekszik a nemzetközi trendek megismerésére

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • Ellenőrzi a raktár tűz-, munka- és környezetvédelmi szabályainak betartását.
 • Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratainak meglétét.
 • Gondoskodik a raktári dolgozók munkavédelmi, tűz- és balesetelhárítási oktatásáról.
 • Megszervezi és elvégezteti a raktári tárolóeszközök ellenőrzését, karbantartását.
 • Betartja és betartatja a vagyonvédelmi és biztonsági előírásokat.
 • Gondoskodik a raktári mérőeszközök, mérőberendezések, hitelesítési és kalibrálási lejárati idejének ellenőrzéséről és a hitelesítés, kalibrálás elvégzéséről.
 • Gondoskodik az „Emelőgép biztonsági szabályzat”-ban foglalt ellenőrzési, karbantartási, javítási feladatainak elvégzéséről.
 • Betartatja és felügyeli a speciális áruk raktározási, kezelési szabályait.
 • A raktár teljesítményét jellemző időszakos mutatókat képez, elemez.
 • Elkészíti a raktári dolgozók munkaköri leírását.
 • Tervszerűen értékel i a raktári dolgozók teljesítményét.
 • Napi munkaprogramot készít a szükséges erőforrások hozzárendelésével.
 • Megszervezi a raktári készletek leltározását, irányítja a leltározás folyamatát.
 • Javaslatot készít a raktári készletek leértékeléséről, selejtezéséről, és végrehajtja a jóváhagyott leértékelést, selejtezést.
 • Érvényesíti és felügyeli az általános és speciális minőségbiztosítások raktári tevékenységekre vonatkozó előírásait.
 • Ellenőrzi a betárolt anyagok raktárhelyeinek állapotát.
 • Az elhelyezés racionalizálása érdekében, vagy szavatossági szempontok miatt átrakatja az árut.
 • Készletgazdálkodással kapcsolatos számításokat végez.
Tervezett képzési idő
 • Összes óraszám: 160 tanóra (100%)
Tananyagegységek

Raktározással kapcsolatos szabályzatok, előírások: Összesen: 80 óra


Raktárvezetői ismeretek:  Összesen: 80 óra

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.
 • A záróvizsgán a „Megfelelt” minősítés megszerzése.

A záróvizsga:

 • A képzés záróvizsgával zárul.
 • A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.
 • A záró vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze.
 • A záró feladaton megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
  • Megfelelt: a záró feladaton elért legalább 51%-os teljesítmény.
  • Nem felelt meg: a záró feladaton elért 50% vagy az alatti teljesítmény.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

 • TANÚSÍTVÁNY
 • (2013. évi LXXVII. törvény 13/B. §; 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1))
KÉPESÍTŐ VIZSGA - KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz szakmai képzéseinkre itt!

OKJ képzésre jelentkezés(régi)

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

 

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat