Raktárvezető

OKJ 51 345 06

Raktárvezető

Raktárvezető

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E-001722/2018/A008
A képzés időtartama: 4 hónap
Tanfolyam díja: 110.000 Forint
Vizsgadíj: 50.000 Forint

A vizsgadíj a komplex vizsga időpontja előtt 45 nappal fizetendő!

Részletfizetés: lehetséges

Tervezett indulási időpontok, helyszínek
PILIS MOSONMAGYARÓVÁR SZEGHALOM
2020. OKTÓBER 10. 2020. OKTÓBER 10.
2020. NOVEMBER 14. 2020. NOVEMBER 14.
2020. DECEMBER 12. 2020. DECEMBER 12.

 

A programba való bekapcsolódás feltételei
 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmasság: szükséges

  A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről alapján.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A raktárvezető feladata a raktár  működésével kapcsolatos tevékenységek irányítása, ellenőrzése.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • a raktári folyamatok, tevékenységek megszervezésére
 • a raktári tevékenységek időalapú programozására
 • a raktár információs rendszerének működtetésére
 • a raktári dolgozók teljesítményének értékelésére
 • a lean menedzsment eszközrendszerének alkalmazására
 • megszervezni a tárolóhelyek és tárolóeszközök műszaki állapotának ellenőrzését
 • ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét
 • működtetni a minőségbiztosítási rendszerek raktározásra vonatkozó követelményeit
 • érvényesíteni a speciális áruk (veszélyes áru, élelmiszer, gyógyszer) kezelésének, tárolásának
  követelményeit
 • irányítani a raktár leltározási, leértékelési, selejtezési tevékenységeit
 • ellenőrizni a raktár tűz-, munka- és környezetvédelmi szabályainak betartását
Tervezett képzési idő
 • Elméleti órák száma: 240 tanóra (60%)
 • Gyakorlati órák száma: 160 tanóra (40%)
 • Összes óraszám: 400 tanóra (100%)
Tananyagegységek

10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek: Elmélet: 34 óra | Gyakorlat: 20 óra | Összesen: 54 óra


11786-16 Raktárvezető feladatai: Elmélet: 166 óra | Gyakorlat: 100 óra | Összesen: 266 óra


10036-16 A raktáros feladatai: Elmélet: 40 óra | Gyakorlat: 40 óra | Összesen: 80 óra

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • Sikeres modulzáró vizsgák.
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.

A modulzáró vizsga

Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga, kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele
 • Sikeres modulzáró vizsgák letétele (minősítése megfelelt, 51% – 100% között megfelelt)
 • Érvényes egészségügyi alkalmassági igazolás
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket. (Megengedett hiányzás 20%)
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.

Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Raktárvezető OKJ bizonyítvány kerül kiadásra.

Komplex szakmai vizsgatevékenység és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás menedzsment

A vizsgafeladat ismertetése:

Raktározási esettanulmány alapján az adott raktár tevékenységének elemzése, a teljesítménymutatók képzése, értékelése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

A vizsgafeladat ismertetése:

Raktározással kapcsolatos dokumentumok kitöltése, áruátvételi folyamatok elvégezése, tárolási mód kiválasztása, tárolási hely kijelölése, betárolás elvégzése, megrendelések alapján komissiózási lista elkészítése, a komissiózási lista alapján árukiszedés elvégezése, kiszedett áru előkészítése kiszállításra, leltárterv készítése, leltározás főbb dokumentumainak összeállítása, munkabiztonsági és veszélyes áruk kezelésére vonatkozó alapvető jelölések értelmezése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás menedzsment

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A raktározás szerepe az ellátási láncban
 • A raktár-technológia összetevői
 • Automatikus áruazonosítás és árukövetés
 • Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői
 • Tárolási módok és alkalmazási feltételeik
 • Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik
 • A komissiózás folyamata és eszközrendszere
 • A raktározás során használt mérőeszközök
 • Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, és kezelésük
 • A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei
 • A lean menedzsment eszközrendszere
 • Minőségbiztosítási szabványok
 • A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményei
 • A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai
 • Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai
 • A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának szabályai

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

A vizsgafeladat ismertetése:

 • A logisztikai lánc raktártípusai
 • Raktári folyamatmodulok,
 • A raktár-technológia fogalma, összetevői
 • A raktárirányítás informatikai rendszere
 • Tárolási módok és jellemzőik
 • FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek
 • Az áruátvétel módszerei és szabályai
 • A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai
 • Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai
 • Raktári anyagmozgató berendezések működtetése
 • Mérőeszközök alkalmazásának szabályai
 • A komissiózás folyamata és eszközrendszere
 • Áruazonosító rendszerek értelmezése
 • A veszélyes áru kezelése, tárolása
 • Élelmiszerek kezelése, tárolása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz OKJ képzéseinkre itt!

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Rakács Judit:

06 70 632 6982

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat