Aranykalászos gazda

OKJ 31 621 02

Aranykalászos gazda

Aranykalászos gazda
részszakképesítés

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E-001722/2018/A001
A képzés időtartama: 3 hónap
Tanfolyam díja: 150.000 Forint
Vizsgadíj: 75.000 Forint

A vizsgadíj a komplex vizsga időpontja előtt 45 nappal fizetendő!

Részletfizetés: lehetséges

A programba való bekapcsolódás feltételei
 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség (A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány)
 • Bementeti kompetenciák: Iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII.19.) FM rendelet 3. számú mellékletében* a Mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
 • Egészségügyi alkalmasság:  szükséges
  33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről alapján.
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.
A szakképesítéssel rendelkező képes
 • talaj-előkészítést, vetést végezni,
 • a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • növényápolást végezni,
 • élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni,
 • takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni,
 • gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni,
 • tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,
 • állatot takarmányozni,
 • állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani,
 • állatot szaporítani,
 • gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,
 • környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni,
 • kereskedelmi tevékenységet végezni,
 • vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni,
 • önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.
Tervezett képzési idő
 • Elméleti órák száma: 192 tanóra (40%)
 • Gyakorlati órák száma: 288 tanóra (60%)
 • Összes óraszám: 480 tanóra (100%)
Tananyagegységek

10997-16 Állattartás: Elmélet: 52 óra | Gyakorlat: 82 óra | Összesen: 134 óra


10998-16 Növénytermesztés: Elmélet: 52 óra | Gyakorlat: 82 óra | Összesen: 134 óra


10999-16 Kertészeti alapok: Elmélet: 32 óra | Gyakorlat: 36 óra | Összesen: 68 óra


11000-16 Mezőgazdasági géptan: Elmélet: 40 óra | Gyakorlat: 64 óra | Összesen: 104 óra


11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel: Elmélet: 16 óra | Gyakorlat: 24 óra | Összesen: 40 óra


Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • Sikeres modulzáró vizsgák.
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

A modulzáró vizsga

Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga, kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele
 • Az előírt valamennyi modulból, modulzáró vizsga eredményességét igazoló dokumentum. (minősítése: megfelelt; 51% – 100% között megfelelt)
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket. (megengedett hiányzás 20%)
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.
 • Érvényes vezetői engedély.
  (Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória)
 • Érvényes egészségügyi alkalmassági igazolás.

Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Aranykalászos gazda OKJ bizonyítvány kerül kiadásra.

Komplex szakmai vizsgatevékenység és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása.

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmányok érzékszervi vizsgálata, takarmány-előkészítés, takarmánykiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, klinikai alapértékek, alapvető vizsgálatok elvégzése, tejvizsgálat, küllemi bírálat, méretfelvétel)
  vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 65%
 • Felismerési feladat (pl. csontok. testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzió, valamint beteg állat, takarmányok, állattartásban, állatápolásban, állattenyésztésben használt anyagok, eszközök, gépek, gépelemek)
  vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 10%
 • Állattartás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat végrehajtása
  Állattartó telepen előforduló gép, berendezés beállítása, üzemeltetése, egyszerűbb karbantartása (pl. takarmányelőkészítés gépei, itatás, trágyaeltávolítás, fejés, tejkezelés gépesítése, állatápolás gépei, tojásgyűjtés és -kezelés eszközei, keltetőgépek, nyírás eszközei, állattartó épületek klímaszabályozása, mosás és fertőtlenítés gépei, elektromos kerítések, mérlegelés, állatszállítás eszközei, járművei)
  vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 25%

Az összeállított valamennyi gyakorlati tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt. A vizsgafeladat valamennyi felsorolt témakört tartalmazza. A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.
A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 10 db.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása.

 A vizsgafeladat ismertetése:

 • Növénytermesztési feladat végrehajtása (pl. alapvető vizsgálatok elvégzése, talajvizsgálatok, vetőmagvizsgálat, vetőmagszükséglet, tápanyagutánpótlás számítások, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése)
  vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 40%
 • Növénytermesztés és kertészet gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat végrehajtása (pl. mezőgazdasági erőgépek, talajművelés gépei, tápanyagvisszapótlás gépei, vetés, ültetés, palántázás gépei, növényápolás gépei, betakarítás gépei, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kertészeti kisgépek üzemeltetése, öntözőberendezés)
  vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 20%
 • Felismerési feladat (pl. szántóföldi és kertészeti kultúrnövények, gyomnövények, növényi részek, kultúrnövények magjai, termései, talajtípusok, kártevők, kórokozók, kárképek, kórképek)
  vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 10%
 • Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, magvetés szaporító ládába, tálcába, palántázás, vegetatív szaporítás, oltás-szemzés elvégzése, ültető gödör kiásása, ültetés, öntözés, metszés, gyümölcs betakarítás, osztályozás, minősítés, tárolás, csomagolás, szőlőművelés és metszés)
  vizsgafeladaton belüli tartalmi aránya: 30%

Az összeállított valamennyi gyakorlati tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt. A vizsgafeladat valamennyi felsorolt témakört tartalmazza. A témaköröket komplex feladatban kell megjeleníteni.
A felismerési feladat térben és időben a gyakorlati feladatoktól nem elválasztható. Minden gyakorlati tételnek más-más felismerési feladatot kell tartalmaznia. A vizsgára előkészített felismerendő dolgok száma tételenként minimum 10 db.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a következő modul szakmai ismeretei alapján kerül összeállításra:

10997-15 Állattartás

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a következő modul szakmai ismeretei alapján kerül összeállításra:

10998-16 Növénytermesztés

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a következő modul szakmai ismeretei alapján kerül összeállításra:

11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz OKJ képzéseinkre itt!

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Rakács Judit:

06 70 632 6982

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat