Virágbolti eladó

OKJ 31 215 01

Virágbolti eladó

Virágbolti eladó

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E-001722/2018/A010
A képzés időtartama: 3 hónap
Tanfolyam díja: 100.000 Forint
Vizsgadíj: 60.000 Forint

A vizsgadíj a komplex vizsga időpontja előtt 45 nappal fizetendő!

Részletfizetés: lehetséges

A PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI
 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség (A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány)
 • Bementeti kompetenciák: Iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII.19.) FM rendelet 3. számú mellékletében a 20. Mezőgazdaság szakmacsoportra* meghatározott kompetenciák birtokában szükségesek.
 • Egészségügyi alkalmasság:  szükséges
  33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről alapján.
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A virágkötő munkája során élő és tartósított növényekkel, növényi részekkel dolgozik, ezért ismernie kell a növényeket és legfontosabb tulajdonságaikat. A növénytani alapismeretek témakör a növények külső és belső tulajdonságaival, életfolyamataival foglalkozik. Az élő növény tulajdonságainak és az élettani  folyamatoknak az ismerete az elkészített alkotások esztétikai értéke és a növények eltarthatósága miatt fontos. A dísznövény termesztési témakörök tartalmazzák a dísznövények termesztésével és felhasználásával foglalkozó ismereteket. A növények tulajdonságainak (név, szaporítási mód, környezeti és kezelési igények, felhasználási lehetőségek) ismerete, alapvető a virágkötészeti tevékenység szakszerű elvégzéséhez.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • virágkezelést, -előkészítést végezni,
 • szaktanácsot adni a növények kiválasztására, ápolására vonatkozóan,
 • lebonyolítani a beszerzési tevékenységet, a készletezést, a raktározást,
 • lebonyolítani az értékesítést,
 • ellátni a virágüzlet, virágszalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
Tervezett képzési idő
 • Elméleti órák száma: 72 tanóra (30%)
 • Gyakorlati órák száma: 168 tanóra (70%)
 • Összes óraszám: 240 tanóra (100%)
Tananyagegységek

11074-12 Növényismeret és -kezelés: Elmélet: 42 óra | Gyakorlat: 86 óra | Összesen: 128 óra


11077-12 Virágeladás alapjai: Elmélet: 30 óra | Gyakorlat: 82 óra | Összesen: 112 óra

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • Sikeres modulzáró vizsgák.
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.

A modulzáró vizsga

Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga, kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele
 • Sikeres modulzáró vizsgák letétele (minősítése megfelelt, 51% – 100% között megfelelt)
 • Érvényes egészségügyi alkalmassági igazolás
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket. (Megengedett hiányzás 20%)
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.

Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Virágbolti eladó OKJ bizonyítvány kerül kiadásra.

Komplex szakmai vizsgatevékenység és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: A virágbolti eladó feladatai.

A vizsgafeladat ismertetése:

Virágüzleti adminisztráció: a kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltése. Virágüzleti adminisztráció elvégzése. (60 perc)

Növényismeret: a növényismereti jegyzékben felsorolt növények felismerése, megnevezése kettős nevezéktannal. (30 db, 30 perc)

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:
 70 %

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Virágbolti eladás és növényismeret

A vizsgafeladat ismertetése:

Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai. Az egyes dísznövénycsoportok jellemzése, felhasználása a virágkötészetben.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:
 30 %

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz OKJ képzéseinkre itt!

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Rakács Judit:

06 70 632 6982

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat