Gyógypedagógiai segítő munkatárs

OKJ 54 140 01

Pedagógiai-és családsegítő munkatárs

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E-001722/2018/A005
A képzés időtartama: 5 hónap
Tanfolyam díja:: 165.000 Forint
Vizsgadíj: 60.000 Forint

A vizsgadíj a komplex vizsga időpontja előtt 45 nappal fizetendő!

Részletfizetés: lehetséges

A programba való bekapcsolódás feltételei
 • Iskolai végzettség: Érettségi végzettség
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igény–specifikus, fogyatékosság–specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére
 • empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • konfliktusmegoldásra
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására
 • hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve
 • nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
 • foglalkozások eszközeinek előkészítésére
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
 • differenciált bánásmódra
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • a gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására
 • ügyeleti és kísérési feladatok ellátására
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására
Tervezett képzési idő
 • Elméleti órák száma: 540 tanóra (60%)
 • Gyakorlati órák száma: 360 tanóra (40%)
 • Összes óraszám: 900 tanóra (100%)
Tananyagegységek

11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok: Elmélet: 270 óra | Gyakorlat: 210 óra | Összesen: 480 óra


11465-12 Általános gyógypedagógiai feladatok: Elmélet: 40 óra | Gyakorlat: 150 óra | Összesen: 190 óra


11466-12 Speciális gyógypedagógiai feladatok: Elmélet: 150 óra | Gyakorlat: – óra | Összesen: 150 óra


11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén): Elmélet: 60 óra | Gyakorlat: – óra | Összesen: 60 óra


11499-12 Foglalkoztatás II.: Elmélet: 15 óra | Gyakorlat: – óra | Összesen: 15 óra


11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság: Elmélet: 5 óra | Gyakorlat: – óra | Összesen: 5 óra

 

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • Sikeres modulzáró vizsgák.
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

A modulzáró vizsga

Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga, kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele
 • Az előírt valamennyi modulból, modulzáró vizsga eredményességét igazoló dokumentum.
 • 40 órás szakmai gyakorlat megvalósulásáról szóló igazolás. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető gyógypedagógiai intézményben, bölcsődében, óvodában, iskolában, gyermekotthonokban, felnőtt fogyatékosokat gondozó intézményekben, nyári táborokban, erdei iskolákban, napközis táborokban, integrált és szegregált nevelést, oktatást végző intézményekben.
 • Előzetesen elkészített esettanulmány leadása, legkésőbb az írás vizsgát megelőzően 30 nappal.
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket. (Megengedett hiányzás 20%)
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.
 • Modulzáró vizsgák sikeres, legalább 51%-os teljesítése.

Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Gyógypedagógiai segítő munkatárs OKJ bizonyítvány kerül kiadásra.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Előzetesen elkészített esettanulmány ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése:

A megvalósított 40 órás szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tanulmány bemutatása. A vizsgázó szakmai gyakorlatáról esettanulmányt készít, melyben összefoglalja szakmai és személyes tapasztalatait. Az elkészített esettanulmányt, 1 példányban a vizsgázó az írásbeli vizsga megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal leadja a képző intézménynek/iskolának. A vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázó az általa elkészített esettanulmányt megkapja, és az esettanulmány ismertetése alatt használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység.

A vizsgafeladat ismertetése:

Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyógypedagógia fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák.
A központi írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a következő modulok szakmai ismeretei alapján kerül összeállításra:

11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
11465–16 Általános gyógypedagógiai feladatok
11466–16 Speciális gyógypedagógiai feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Szóbeli vizsgatevékenység

A központi írásbeli vizsgatevékenység valamint szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései a következő modulok szakmai ismeretei alapján kerül összeállításra:

11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
11465-12 Általános gyógypedagógiai feladatok
11466-12 Speciális gyógypedagógiai feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz OKJ képzéseinkre itt!

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Rakács Judit:

06 70 632 6982

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat