Óvodai dajka

OKJ 32 140 01

Óvodai dajka

Óvodai dajka

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E-001722/2018/A004
A képzés időtartama: 3 hónap
Tanfolyam díja:  90.000 Forint
Vizsgadíj: 50.000 Forint

A vizsgadíj a komplex vizsga időpontja előtt 45 nappal fizetendő!

Részletfizetés: lehetséges

A programba való bekapcsolódás feltételei
 • Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség (A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány)
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógus irányításával végzi. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, a pedagógus irányításával szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • Az óvodapedagógussal való együttműködésre;
 • A személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre;
 • Az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére, a gyermek tevékenységének aktív segítésére;
 • A beteg gyermek ápolására, empátiára, toleranciára, adekvát kommunikációra;
 • Általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni, a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére;
 • Módszeres munkavégzésre, differenciált bánásmódra, segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében;
 • Betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat;
Tervezett képzési idő
 • Elméleti órák száma: 192 tanóra (40%)
 • Gyakorlati órák száma: 128 tanóra (60%)
 • Összes óraszám: 320 tanóra (100%)
Tananyagegységek

11470-16 Óvodai nevelési feladatok: Elmélet: 96 óra | Gyakorlat: 100 óra | Összesen: 196 óra


11688-16 Gondozás és egészségnevelés: Elmélet: 36 óra | Gyakorlat: 11 óra | Összesen: 47 óra


 11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében: Elmélet: 20 óra | Gyakorlat: 5 óra | Összesen: 25 óra


11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében: Elmélet: 40 óra | Gyakorlat: 12 óra | Összesen: 52 óra

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • Sikeres modulzáró vizsgák.
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

A modulzáró vizsga

Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga, kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket. (Megengedett hiányzás 20%);
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek;
 • Modulzáró vizsgák sikeres, legalább 51%-os teljesítése;
 • 40 órás szakmai gyakorlat megvalósulásáról szóló igazolás. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető óvodáskorú gyermekeket ellátó intézményekben.

Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Óvodai dajka OKJ bizonyítvány kerül kiadásra.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Az óvodai nevelés, gondozás, takarítás gyakorlata

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított szituációs tételek alapján történik. A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A vizsgázó a vizsgatevékenység során a képző intézmény szakértői által összeállított tételsorból, véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A tételek az óvodai dajka, gondozási, takarítási feladataihoz, az intézményi és intézményen kívüli programokban történő segítségnyújtáshoz, a játék és eszközhasználathoz kapcsolódó élethelyzeteket, szituációkat, feladatokat tartalmazhatnak. A vizsgázó gyakorlati vizsgáját, nem gyermekek körében végzett tevékenységként teljesíti.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a központilag meghatározott tételsorból, véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz OKJ képzéseinkre itt!

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Rakács Judit:

06 70 632 6982

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat