Sportszervező, – menedzser

OKJ 52 813 01

Sportszervező, – menedzser

Sportszervező, – menedzser

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E-001722/2018/A015
A képzés időtartama: 3 hónap
Tanfolyam díja: 210.000 Forint
Vizsgadíj: 60.000 Forint

A vizsgadíj a komplex vizsga időpontja előtt 45 nappal fizetendő!

Részletfizetés: lehetséges

Tervezett indulási időpontok, helyszínek
PILIS MOSONMAGYARÓVÁR SZEGHALOM
2020. OKTÓBER 10.
2020. NOVEMBER 14.
2020. DECEMBER 12.

 

A programba való bekapcsolódás feltételei
 • Iskolai végzettség: érettségi végzettség
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Sportszervezeteket hoz létre és irányítja azok működését. Sportvállalkozásokat, sportegyesületeket, szakosztályokat, csapatokat és sportolókat menedzsel. Sporttanfolyamokat, edzőtáborokat, sportversenyeket és egyéb sportrendezvényeket szervez. Részt vesz az állami és önkormányzati sportpolitikai célok és feladatok megvalósításában. Projekteket dolgoz ki a sporttevékenység fejlesztésére, pályázatokat készít. Sportlétesítmények menedzsmentjében közreműködik, bővíti, fejleszti a sportszolgáltatásokat, hatékonyan üzemelteti és fejleszti a létesítményt.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • felismerni és értelmezni a sporttevékenységet befolyásoló politikai, gazdasági és társadalmi folyamatokat, a sport nemzetközi és hazai tendenciáit
 • átlátni a versenysport, rekreációs– fogyatékos és diáksport szervezeteit, jellemző folyamatait, az utánpótlás–nevelés hazai programjait
 • sportszervezeteket alapítani és működtetni, rövid–, közép– és hosszú távú stratégiai terveket készíteni
 • személyi, tárgyi és anyagi erőforrásokat teremteni a sportszakmai munka elvégzéséhez
 • sportrendezvények szervezésében közreműködni
 • sportlétesítményeket hatékonyan üzemeltetni és sportszolgáltatásait az igényeknek megfelelően fejleszteni
 • sporttal kapcsolatos projekteket és pályázatokat kidolgozni
 • sportolókkal és a sportélet más szereplőivel hatékonyan és meggyőzően kommunikálni
Tervezett képzési idő
 • Elméleti órák száma: 200 tanóra (50%)
 • Gyakorlati órák száma: 200 tanóra (50%)
 • Összes óraszám: 400 tanóra (100%)
Tananyagegységek

10328–12 Vállalkozástan: Elmélet: 10 óra | Gyakorlat: 20 óra | Összesen: 30 óra


10329–12 Rendezvényszervezés: Elmélet: 50 óra | Gyakorlat: 80 óra | Összesen: 130 óra


10330–12 Szakmai interakciók: Elmélet: 50 óra | Gyakorlat: 30 óra | Összesen: 80 óra


10331–12 Sportlétesítmény–menedzsment: Elmélet: 40 óra | Gyakorlat: 60 óra | Összesen: 100 óra


10332–12 A sport alrendszerei és társadalmi környezete: Elmélet: 20 óra | Gyakorlat: – óra | Összesen: 20 óra


10333–12 Sportszervezetek működése és menedzsmentje: Elmélet: 30 óra | Gyakorlat: 10 óra | Összesen: 40 óra

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • Sikeres modulzáró vizsgák.
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

A modulzáró vizsga

Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga, kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket. (Megengedett hiányzás 20%);
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek;
 • Modulzáró vizsgák sikeres, legalább 51%-os teljesítése;

Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Sportszervező, –menedzser OKJ bizonyítvány kerül kiadásra.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Prezentáció készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

Adott, aktuális sportszakmai témában (Például iskolai testnevelés, a szabadidős sportolás fontossága) prezentáció elkészítése és beküldése. A prezentációt – a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal – le kell adni a képző intézménynek, amely gondoskodik az előzetes szakmai bírálatról. A vizsgabizottság az előzetes szakmai bírálat alapján értékeli a vizsgázó feladatmegoldásának eredményességét.

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

 Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: A sport társadalmi környezete, sportszervezetek, sportlétesítmények, sportrendezvények és sportvállalkozások menedzselése.

A vizsgafeladat ismertetése:

Piackutatás, üzleti terv, vállalkozási formák, alapítás–megszüntetés, finanszírozás, pénzkezelés. Pályázatírás, humánerőforrás–gazdálkodás, szerződések, jogvédelmi szabályok. Sportesemények szervezésének módszertanai, személyiségtipológiák, társas interakciók, kommunikáció, konfliktuskezelés, viselkedéskultúra. Sportlétesítmények menedzselése, sportpolitika, sportjog, sportvállalkozások, sportágak rendszere, fitness–wellness ismeretek, sport és a média, sport és a gazdaság kapcsolata, vezetői munka összetevői, nonprofit szervezetek, szponzoráció, marketing, sportolók menedzselése.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 30 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz OKJ képzéseinkre itt!

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Rakács Judit:

06 70 632 6982

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat