Pénzügyi és számviteli ügyintéző

OKJ 54 344 01

Pénzügyi és számviteli ügyintéző

Pénzügyi és számviteli ügyintéző

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E-001722/2018/A007
A képzés időtartama: 10 hónap
Tanfolyam díja: 190.000 Forint
Vizsgadíj: 75.000 Forint

A vizsgadíj a komplex vizsga időpontja előtt 45 nappal fizetendő!

Részletfizetés: lehetséges

A programba való bekapcsolódás feltételei
 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában
 • elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket
 • ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat
 • ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat
 • adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni
 • közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban
 • részt venni a befektetési döntések előkészítésében
 • pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni
 • könyvelési feladatokat ellátni
 • értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni
 • vezetni az analitikus nyilvántartásokat
 • elszámolni a termelési költségeket
 • közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében
 • közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában
 • számítógépes programcsomagokat használni
 • irodai szoftvereket használni,
 • közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a programlezárásáig
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni
Tervezett képzési idő
 • Elméleti órák száma: 672 tanóra (70%)
 • Gyakorlati órák száma: 288 tanóra (30%)
 • Összes óraszám: 960 tanóra (100%)
Tananyagegységek

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása: Elmélet: 100 óra | Gyakorlat: 76 óra | Összesen: 176 óra


10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása: Elmélet: 72 óra | Gyakorlat: 40 óra | Összesen: 112 óra


11505-12 Könyvelés számítógépen: Elmélet: 40 óra | Gyakorlat: 24 óra | Összesen: 64 óra


10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai: Elmélet: 181 óra | Gyakorlat: 62 óra | Összesen: 243 óra


11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok: Elmélet: 100 óra | Gyakorlat: 62 óra | Összesen: 162 óra


11501-16 Projektfinanszírozás: Elmélet: 52 óra | Gyakorlat: 12 óra | Összesen: 64 óra


11502-12 Projektfolyamatok követése: Elmélet: 52 óra | Gyakorlat: 12 óra | Összesen: 64 óra


11498-12 Foglalkoztatás I.: Elmélet: 60 óra | Gyakorlat: – óra | Összesen: 60 óra


11499-12 Foglalkoztatás II.: Elmélet: 15 óra | Gyakorlat: – óra | Összesen: 15 óra

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • Sikeres modulzáró vizsgák.
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

A modulzáró vizsga

Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga, kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele
 • Az előírt valamennyi modulból, modulzáró vizsga eredményességét igazoló dokumentum.
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket. (Megengedett hiányzás 20%)
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek.
 • Modulzáró vizsgák sikeres, legalább 51%-os teljesítése.

Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Pénzügyi és számviteli ügyintéző OKJ bizonyítvány kerül kiadásra.

Komplex szakmai vizsgatevékenység és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység:

 A vizsgafeladat megnevezése: Számítógépes könyvelés és analitika készítése, elektronikus bevallás és az esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével

A) A vizsgafeladat megnevezése: Számítógépes könyvelés és analitika készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

Integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikus bevallás

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése:  Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével

A vizsgafeladat ismertetése:

Meghatározott szempontok alapján a projekttervezés és -finanszírozás témakörében készített esettanulmány bemutatása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján.

Az esettanulmány készítése iskolarendszeren kívüli szakképzésben a

11501-16 Projektfinanszírozás
11502-12 Projektfolyamatok követése

követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységgel egyenértékű.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Központi írásbeli vizsgatevékenység

 A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi feladatok, könyvvezetés és beszámolókészítés.

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A) A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetés és beszámolókészítés

A vizsgafeladat ismertetése:

A tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladat. Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Szóbeli vizsgatevékenység

 A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és adózási feladatok, könyvvezetés és beszámoló készítés és az esettanulmány projektismerete

A) A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat adóelőleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként. A Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrész a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetés és beszámolókészítés

A vizsgafeladat ismertetése:

A könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése:  Az esettanulmány projektismerete

A vizsgafeladat ismertetése:

Az esettanulmányhoz kapcsolódó szakmai kérdés megválaszolása (két kérdés a központi szóbeli tételsorból). A szóbeli tételsor a

11501-16 Projektfinanszírozás
11502-12 Projektfolyamatok követése

követelménymodulok ismeretkompetenciái szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

 

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz OKJ képzéseinkre itt!

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Rakács Judit:

06 70 632 6982

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat