Számítógépes adatrögzítő

Pk.: 04153001

Számítógépes adatrögzítő

Számítógépes adatrögzítő

Képzés nyilvántartásbavételi száma: E/2020/000171
Programkövetelmény azonosító száma: 04153001

A képzés időtartama: 2 hónap
Tanfolyam díja: 120.000 Forint

Részletfizetés: lehetséges

A programba való bekapcsolódás feltételei
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmasság:  szükséges
  33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről alapján.
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Számítógépes adatrögzítő szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

 Szövegszerkesztő, adat- és táblázatkezelő szaktudása alkalmassá teszi vállalkozások és intézmények, valamint projektek adminisztratív, dokumentálási, sokszorosítási, archiválási, digitalizálási feladatainak elvégzésére. Támogatni tudja a szervezeten belüli szakmai területek (pl. könyvelés, szoftverfejlesztés, szoftverimplementálás) tevékenységét is.

Szakmai tudása alapján elláthat – részben vagy egészében – asszisztensi feladatokat is.

A szakképesítéssel rendelkező képes
 • A tízujjas vakírás módszerével (legalább 100 leütés/perc sebességgel) dokumentumokat készít.
 • Az elektronikus ügyintézéshez használja a levelező szoftvereket.
 • Dokumentum-szerkesztési feladatokat végez.
 • A munkaadója érdekkörébe tartozó adatokat, információkat kér, gyűjt, továbbít hagyomá-nyos és elektronikus úton.
 • Elvégzi a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartását, feldolgozását.
 • Információkat kódol és osztályoz.
 • Táblázatkezelő programmal kimutatásokat, táblázatokat készít.
 • Táblázatba, adatbázisba adatokat tölt fel, frissít és korrigál.
 • Az elkészített táblázatokból – adott szempont-ok szerint – adatokat lekérdez, egyszerűbb szűréseket végez.
 • Megjeleníti az adatokat grafikonon és/vagy diagramon.
 • Iratokat és dokumentumokat kezel.
 • Ügyviteltechnikai, irodai kommunikációs eszközöket használ.
 • Biztonságosan és szabályosan működteti az iroda-technikai eszközöket, továbbá elhárítja a kisebb hibákat.
 • Alkalmazza az az irodai eszközök használatára és az iratkezelés-re, irattározásra vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírásokat.
 • Környezettudatos magatartással végzi a munkakörében előírt feladatait.
Tervezett képzési idő
 • Összes óraszám: 80 tanóra (100%)
Tananyagegységek

Szövegszerkesztés, levelezés, adat-és táblázatkezelés: Összesen: 45 óra


Iratkezelés, irodai eszközök, kommunikáció: Összesen: 24 óra


Etikai normák, munka- , tűz- és környezetvédelem: Összesen: 11 óra


 

Képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket.
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek
 • A képzés záróvizsgával zárul. 
 • A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.
 • A záró vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze.
 • A záró feladaton megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek
  • Megfelelt: a záró feladaton elért legalább 51%-os teljesítmény
  • Nem felelt meg: a záró feladaton elért 50% vagy az alatti teljesítmény.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY (2013. évi LXXVII. törvény13/B. §; 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1))

Komplex szakmai vizsgára - Képesítő vizsga

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:  A képesítő vizsgát megelőzően, a Kulturális rendezvények tervezése és szervezése című modulhoz kapcsolódóan a résztvevő elkészíti egy konkrét vagy fiktív kulturális rendezvény forgatókönyvét elektronikus és nyomtatott formában. A forgatókönyv tartalmazza a rendezvény bemutatását, projekttervét, a lebonyolítás átlátható forgatókönyvét, a rendezvény költségvetését, marketingtervét és a vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat.

Jelentkezz OKJ képzésünkre itt!

Jelentkezz OKJ képzéseinkre itt!

Amennyiben szeretnél képzésünkre jelentkezni vagy bővebb információra van szükséged a tanfolyamainkkal kapcsolatban, töltsd ki az űrlapot és 24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot.


Elérhetőségeink

Email címünk:

Címünk

2721 Pilis, Luther tér 14.

Telefonszámunk:

Rabi-Rizmajer Andrea:

06 20 452 2232

Rakács Judit:

06 70 632 6982

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat