Önismereti és Társismereti tréning

Pedagógiai-és családsegítő munkatárs

Önismereti és Társismereti tréning

Képzés nyilvántartásba-vételi száma:
E-001722/2018/D007

A képzés időtartama: 30 óra

Tanfolyam díja: 45.000 Forint

A programba való bekapcsolódás feltételei
  • Iskolai végzettség: Nem szükséges
A KÉPZÉS rövid leírása

A képzés célja az egyén társadalmi beilleszkedésének, valamint reszocializációjának elősegítése, a szociális és interperszonális kompetenciák fejlesztése. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő ismereteket szerez önmagáról és környezetéről, amely elősegíti a társadalomba való beilleszkedését, alkalmazkodását. A képzés kimeneti célja, hogy a résztvevő utat találjon reális önképe, önismerete feltárásához, reflektíven tudjon reagálni a mindennapi érzelmi reakcióira, helyesen értelmezze azokat, illetve helytelen válaszreakcióit helyettesítő reakciókkal tudja kioltani. A résztvevők továbbá gyakorlatot szereznek konfliktuskezelés és hatékony önérvényesítés terültén, valamint megismerkednek stresszkezelési technikákkal. A résztvevők az egyes eljárások során sajátélmény tapasztalatot szereznek, ön- és társreflexiós gyakorlatokon, szimulációs és szituációs helyzeteken keresztül.

A KÉPZÉST ELVÉGZŐ képes

A képzésen résztvevők megismerik és tudatosítják saját viselkedési formáikat,erősségeiket, gyengeségeiket és ezzel párhuzamosan megtanulják tisztelni a saját megnyilvánulásaikat. 

Képesek lesznek felismerni az egyénen belüli (intraperszonális) és egyének közötti (interperszonális) folyamatok dinamikáját, az egyének közötti különbségeket, ezáltal érzékenyebbé válnak környezetük felé.

Képessé válnak továbbá a veszélyfaktorok (a stressz- és konfliktushelyzetek) felismerésére, megszerzett megoldási stratégiáik révén képesek lesznek azok okainak hatékonyabb feltárására, kezelésére. 

A képzésen résztvevők képessé válnak individuális szükségleteik, igényeik, vágyaik felismerésére, önmaguk érdekeinek megvédésére, viselkedésük következményeinek felmérésére, a következmények vállalására.

Tervezett képzési idő
  • Elméleti órák száma: 9 tanóra (30%)
  • Gyakorlati órák száma: 21 tanóra (70%)
  • Összes óraszám: 30 tanóra (100%)
Tananyagegységek

Önismeret: Elmélet: 3 óra | Gyakorlat: 9 óra | Összesen: 12 óra


Konfliktuskezelés: Elmélet: 2 óra | Gyakorlat: 4 óra | Összesen: 6 óra


Motiváció és önmenedzsment: Elmélet: 2 óra | Gyakorlat: 4 óra | Összesen: 6 óra


Stresszkezelés és stresszel való megküzdés: Elmélet: 2 óra | Gyakorlat: 4 óra | Összesen: 6 óra

Képzés zárása

A képzés eredményes teljesítése esetén a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a résztvevő és a képző intézmény között létrejött felnőttképzési szerződésben szereplő hiányzás mértékén belüli részvétel.

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat