Tárgyalástechnika

Tárgyalástechnika

Képzés nyilvántartásba-vételi száma:
E-001722/2018/D005

A képzés időtartama: 24 óra

Tanfolyam díja: 36.000 Forint

A programba való bekapcsolódás feltételei
 • Iskolai végzettség: Nem szükséges
A KÉPZÉS rövid leírása

A képzés célja, hogy az elméleti és a gyakorlati feladatok során a résztvevők megismerjék az interperszonális kommunikáció szabályszerűségeit, az asszertív viselkedés elméletét és gyakorlatát, melyek segítségével képesek lesznek arra, hogy céltudatosabban kommunikáljanak bármely partnerrel, jelentős pszichikai megterhelést jelentő helyzetekben is, tárgyalási szituációkban.

A KÉPZÉST ELVÉGZŐ képes

A képzésben résztvevő megismeri a kommunikáció és tárgyalástechnika alapvető elméleti hátterét, elsajátítja az asszertív kommunikáció alapjait, fejlődik érvelési képessége.

Tervezett képzési idő
 • Elméleti órák száma: 4 tanóra (17%)
 • Gyakorlati órák száma: 20 tanóra (83%)
 • Összes óraszám: 24 tanóra (100%)
Tananyagegységek

Tárgyalástechnika: Elmélet: 4 óra | Gyakorlat: 20 óra | Összesen: 24 óra


 • A sikeres tárgyalás jellemzői
 • A tárgyalás emberi és szakmai szintjeinek összeegyeztetése
 • A 3 féle tárgyalási stílus: kemény, engedékeny és elvközpontú tárgyalás
 • Az elvközpontú tárgyalás 4 ismérve
 • Az elvközpontú tárgyalás kritikája
 • A tárgyalás során alkalmazható kommunikációs eszközök
 • A követés és a vezetés technikája kommunikációs szituációban
 • Az információ keretezése, újra-keretezése
 • Kérdezés- és érveléstechnika
 • A metakommunikáció, a metaüzenetek azonosítása, a metajelek professzionális alkalmazása
 • A partner szükségleteinek feltárása és összekötése az ajánlással
Képzés zárása

A képzés eredményes teljesítése esetén a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a résztvevő és a képző intézmény között létrejött felnőttképzési szerződésben szereplő hiányzás mértékén belüli részvétel.

Induló OKJ képzéseink

Megnézem a tanfolyamokat